AUTODÍLNA.NET

Nabíjení autobaterie

Nabíjení autobaterie
« kdy: 03.07. 2012, 22:04 »
Před nabíjením vyjměte autobaterii z auta nebo alespoň odpojte všechny přívodní kabely.
Uvolněte zátky všech článků a položte je volně na dolévací otvory tak aby nemohlo dojít k vystřikování kyseliny během nabíjení.
Při nabíjení dochází k zahřívání autobaterie a uvolňování výparů, pokud byste tyto zátky neuvolnili mohlo by dojít k detonaci.
Zkontrolujte hladinu elektrolytu pomocí značek MIN a MAX, pokud se značení na baterii nenachází, přesvěčte se zda jsou všechny
články zcela ponořené v elekrolytu, v případě potřeby doplňte destilovanou vodou.
Autobaterii vždy skladujte a dobíjejte ve větrané místnosti.
Propojte  autobaterii s nabíjecím zdrojem, kladný pól (+) s kladným, záporný (-) se záporným. Nabíjení zapněte až po připojení svorek.
Po skončení nabíjení postupujte v opačném pořadí,
nejprve vypněte nabíjecí zdroj a až poté odpojte svorky.
Minimálně dvakrát ročně provádějte dobíjení autobaterie přestože má dostatečnou kapacitu, plně vybitou autobaterii již prakticky nelze
oživit neboť u ní dochází k nezvratnému poškození článků.
Pokud plánujete odstavit své vozidlo na delší dobu, vyjměte z vozu autobaterii a před uskladněním na teplém a suchém místě ji dobijte.
I zde je potřeba baterii průběžně dobíjet neboť dochází k jejímu samovybíjení a při plném vybití opět dojde k výraznému poškození a
problému s oživením.
Při dobíjení autobaterie dochází k uvolňování výbušných plynů, proto během této činosti nemanipulujte s ohněm ani s předměty
které mohou vyvolat jiskru.
Doporučuji online auto-moto bazar www.ojeto.cz

 

S rychlou odpovědí můžeš napsat příspěvek, aniž by se musela natahovat nová stránka. Lze používat BBC i emotikony, jako v normálním příspěvku.

Jméno: Email:
Ověření:
jiný výraz pro gumu: - p--u: